Home > Technologie > Facebook grupp

Facebook grupp

0
Advertisement

Facebook grupp

Facebook grupp

Facebook grupp

Syftet med denna Schritt für Schritt Anleitung är att Visum, wie man skapar en hemlig grupp auf Facebook samt wie man kommunicerar med andra i gruppen über inlägg och kommentarer. Målet med Facebook Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.

Bilden Sie Mittel figurer och en figür i mitten förklarar syftet med denna handledning väldigt Büstenhalter. Figurer i mitft symbolistear oss som ledare och Facebook gruppen. Strecken mellan oss och de andra figurerna symboliserar att vi för samman gruppen über en gemensam Plattform, i detta fall Face gruppen.

Nedan följer en handledning om hur Menschen kommer igång med gruppen.

Schritt 1: Skapa en Facebook grupp

Facebook grupp

Det första Mann ska göra är att trycka på texten "Skapa grupp".

Schritt 2: Namge gruppen

Facebook grupp

- Deutsch - Übersetzung - Linguee als Übersetzung von. Man måste även börja så Smatt att bjuda Nagra personer för att kunna gå vidare.Sedan vill Face att Mann väljer om gruppen ska vara offentlig, sluten eller hemlig.
Efter att ha gått igenom alla steg trycker Mann slutligen på SKAPA

Schritt 3: Välj Symbol

Facebook grupp

Här väljer man symbol för gruppen

Schritt 4: Bjud in medlemmar

Facebook grupp

Ich detta steg ska Mann Bjuda in medlemmar. Detta görs genom att fylla ich persönlich namn eller e-post adress.

Schritt 5: Skriva inlägg

Facebook grupp

Facebook grupp

Nästa ste g är att börja skriva inlägg i gruppen så att alla medlemmar ka ta del av dem. Detta gör genom att Klicka i rutan "skriv något".

Sedan är det bara att skriva sitt inlägg och trycka på skicka.

Schritt 6: Svara på inlägg / kommentera

Facebook grupp

Nu när Mann har kommit Igang med att skriva inlägg gäller det att Mann Tierarzt, wie man svarar på frågor som Stalls i inlägg mm. Detta görs genom klicka ich rutan nedan för inlägget. Här skriver man sveinuf sveinuf och versucETn peinufe für enter feren att publiceintieinuf sveinuftein.

Schritt 7: Benachrichtigungen

Facebook grupp

Hur får man nu reda på att någon har skrivit ett inlägg i gruppen eller Svarat / kommenterat ett inlägg?

Detta ser Mann genom att titta längst upp på sin Facebook sida. Där finner Mann ett jordklot, om detta jordklot visar en röd Etta / två osv, betyder det att något har hant på din Facebook Sida. Ich detta fallen kan det vara att något nytt har hänt i gruppen. Klickar Mann på jordklotet får Mann upp vad som har hant och kan välja att Klicka sig vidare bis gruppen.

Schritt 8: Das Ende! Klicken Sie hier, um die Antwort abzubrechen. Name des Empfängers: E-Mail-Adresse des Empfängers:

Facebook grupp

Related Reading